Orddeling av affectionate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet affectionate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

af-fec-tion-ate

Definisjon av affectionate:

1.
Having or displaying warmth or affection
Affectionate children A fond embrace Fond of his nephew A tender glance A warm embrace

Synonym av affectionate:

adj caring, fond, lovesome, tender, warm, loving

Siste orddelinger av dette språket