Orddeling av agammaglobulinemia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agammaglobulinemia? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

agam-ma-glob-u-line-mia

Synonym av agammaglobulinemia:

noun immunodeficiency

Siste orddelinger av dette språket