Orddeling av ageism

Prøver du å orddele ageism? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

ageism

Synonym av ageism:

noun agism, discrimination, favoritism, favouritism

Siste orddelinger av dette språket