Orddeling av ageless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ageless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

age-less

Definisjon av ageless:

1.
Continuing forever or indefinitely
The ageless themes of love and revenge Eternal truths Life everlasting Hell's perpetual fires The unending bliss of heaven

Synonym av ageless:

adj eternal, everlasting, perpetual, unending, unceasing, permanent, lasting

Siste orddelinger av dette språket