Orddeling av agenda

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agenda? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

agen-da

Definisjon av agenda:

1.
A temporally organized plan for matters to be attended to
2.
A list of matters to be taken up (as at a meeting)

Synonym av agenda:

noun docket, schedule, plan, program, programme
noun agendum, order of business, list, listing

Siste orddelinger av dette språket