Orddeling av agentive

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agentive? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

agen-tive

Siste orddelinger av dette språket