Orddeling av agglomerate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglomerate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-glom-er-ate

Synonym av agglomerate:

adj agglomerated, agglomerative, clustered, collective
verb bunch, bunch up, bundle, cluster, clump

Siste orddelinger av dette språket