Orddeling av agglomeration

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglomeration? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ag-glom-er-a-tion

Synonym av agglomeration:

noun collection, aggregation, accumulation, assemblage
noun collection, collecting, assembling, aggregation

Siste orddelinger av dette språket