Orddeling av agglutinant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglutinant? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-glu-ti-nant

Siste orddelinger av dette språket