Orddeling av agglutinate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglutinate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-glu-ti-nate

Synonym av agglutinate:

adj agglutinative, adhesive
verb attach
verb cling, cleave, adhere, stick, cohere

Siste orddelinger av dette språket