Orddeling av agglutinator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglutinator? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ag-glu-ti-na-tor

Siste orddelinger av dette språket