Orddeling av agglutinogen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglutinogen? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-glu-tino-gen

Synonym av agglutinogen:

noun antigen

Siste orddelinger av dette språket