Orddeling av aggrandise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggrandise? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-gran-dise

Synonym av aggrandise:

verb embroider, pad, lard, embellish, aggrandize, blow up, dramatize, dramatise, overstate, exaggerate, overdraw, hyperbolize, hyerbolise, magnify, amplify

Siste orddelinger av dette språket