Orddeling av aggravate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggravate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-gra-vate

Definisjon av aggravate:

1.
Make worse
This drug aggravates the pain
2.
Exasperate or irritate

Synonym av aggravate:

verb worsen, exacerbate, exasperate, change, alter, modify
verb exacerbate, exasperate, anger

Siste orddelinger av dette språket