Orddeling av aggravation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggravation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-gra-va-tion

Definisjon av aggravation:

1.
An exasperated feeling of annoyance
2.
Unfriendly behavior that causes anger or resentment
3.
Action that makes a problem or a disease (or its symptoms) worse
The aggravation of her condition resulted from lack of care

Synonym av aggravation:

noun exasperation, annoyance, chafe, vexation
noun irritation, provocation, aggression
noun exacerbation, intensification

Siste orddelinger av dette språket