Orddeling av aggregant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggregant? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-gre-gant

Siste orddelinger av dette språket