Orddeling av aggregation's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggregation's? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-gre-ga-tion's

Siste orddelinger av dette språket