Orddeling av aggregator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggregator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-gre-ga-tor

Synonym av aggregator:

noun collector, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul

Siste orddelinger av dette språket