Orddeling av aggregatory

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggregatory? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ag-gre-ga-to-ry

Siste orddelinger av dette språket