Orddeling av aggressiveness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggressiveness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-gres-sive-ness

Definisjon av aggressiveness:

1.
The quality of being bold and enterprising
2.
A feeling of hostility that arouses thoughts of attack
3.
A natural disposition to be hostile

Synonym av aggressiveness:

noun drive
noun aggression, hostility, enmity, ill will
noun contentiousness, belligerence, pugnacity, quarrelsomeness, disagreeableness

Siste orddelinger av dette språket