Orddeling av aggressor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggressor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-gres-sor

Synonym av aggressor:

noun attacker, assailant, assaulter, wrongdoer, offender
noun instigator, initiator

Siste orddelinger av dette språket