Orddeling av agitation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agitation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-i-ta-tion

Definisjon av agitation:

1.
A mental state of extreme emotional disturbance
2.
A state of agitation or turbulent change or development
The political ferment produced new leadership Social unrest
3.
The feeling of being agitated
Not calm
4.
Disturbance usually in protest
5.
The act of agitating something
Causing it to move around (usually vigorously)

Synonym av agitation:

nounpsychological state, mental state
noun ferment, fermentation, unrest, turbulence, upheaval, Sturm und Drang
noun feeling
noun excitement, turmoil, upheaval, hullabaloo, disturbance
noun motion, movement, move, motility

Siste orddelinger av dette språket