Orddeling av agnate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agnate? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ag-nate

Definisjon av agnate:

1.
One related on the father's side
2.
Related on the father's side
A paternal aunt

Synonym av agnate:

adj agnatic, paternal, related
noun patrikin, patrilineal kin, patrisib, patrilineal sib, relative, relation

Siste orddelinger av dette språket