Orddeling av agnatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agnatic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-nat-ic

Definisjon av agnatic:

1.
Related on the father's side
A paternal aunt

Synonym av agnatic:

adj agnate, paternal, related

Siste orddelinger av dette språket