Orddeling av agnation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agnation? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-na-tion

Definisjon av agnation:

1.
Line of descent traced through the paternal side of the family

Synonym av agnation:

noun patrilineage, unilateral descent

Siste orddelinger av dette språket