Orddeling av ago

Prøver du å orddele ago? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

ago

Definisjon av ago:

1.
Gone by
Or in the past Two years ago `agone' is an archaic word for `ago'
2.
In the past
Long ago Sixty years ago my grandfather came to the U.S.

Synonym av ago:

adj agone, past

Siste orddelinger av dette språket