Orddeling av agonism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agonism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-o-nism

Siste orddelinger av dette språket