Orddeling av agonistic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agonistic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-o-nis-tic

Synonym av agonistic:

adj celebration, festivity
adj agonistical, combative, competitive, competitory
adj strained, affected, unnatural

Siste orddelinger av dette språket