Orddeling av agoraphobia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agoraphobia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ago-ra-pho-bia

Synonym av agoraphobia:

noun phobia, phobic disorder, phobic neurosis

Siste orddelinger av dette språket