Orddeling av agranulocytosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agranulocytosis? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

agran-u-lo-cy-to-sis

Synonym av agranulocytosis:

noun agranulosis, granulocytopenia, blood disease, blood disorder

Siste orddelinger av dette språket