Orddeling av agri-industry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agri-industry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

agri-in-dus-try

Siste orddelinger av dette språket