Orddeling av agrichemical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agrichemical? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

agri-chem-i-cal

Siste orddelinger av dette språket