Orddeling av agriculturalist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agriculturalist? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

agri-cul-tur-al-ist

Definisjon av agriculturalist:

1.
Someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil

Siste orddelinger av dette språket