Orddeling av agrobiology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agrobiology? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

agro-bi-ol-o-gy

Synonym av agrobiology:

noun science, scientific discipline

Siste orddelinger av dette språket