Orddeling av agrochemical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agrochemical? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

agro-chem-i-cal

Siste orddelinger av dette språket