Orddeling av agrochemistry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agrochemistry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

agro-chem-istry

Siste orddelinger av dette språket