Orddeling av agronomical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agronomical? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

agro-nom-i-cal

Synonym av agronomical:

adj agronomic, science, scientific discipline

Siste orddelinger av dette språket