Orddeling av amend

Prøver du å orddele amend? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

amend

Definisjon av amend:

1.
Make amendments to
Amend the document
2.
To make better
The editor improved the manuscript with his changes
3.
Set straight or right
Remedy these deficiencies Rectify the inequities in salaries Repair an oversight

Synonym av amend:

verb revise
verb better, improve, ameliorate, meliorate, change, alter, modify
verb rectify, remediate, remedy, repair, correct, rectify, right

Siste orddelinger av dette språket