Orddeling av apostleship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet apostleship? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

apos-tle-ship

Definisjon av apostleship:

1.
The position of apostle

Synonym av apostleship:

noun position, post, berth, office, spot, billet, place, situation

Siste orddelinger av dette språket