Orddeling av apostolate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet apostolate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

apos-to-late

Siste orddelinger av dette språket