Orddeling av apostrophe

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet apostrophe? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

apos-tro-phe

Definisjon av apostrophe:

1.
Address to an absent or imaginary person
2.
The mark (') used to indicate the omission of one or more letters from a printed word

Synonym av apostrophe:

nounrhetorical device
noun punctuation, punctuation mark

Siste orddelinger av dette språket