Orddeling av articulacy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet articulacy? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ar-tic-u-la-cy

Siste orddelinger av dette språket