Orddeling av baba

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baba? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ba-ba

Definisjon av baba:

1.
A small cake leavened with yeast

Synonym av baba:

noun cake

Siste orddelinger av dette språket