Orddeling av babushka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet babushka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

babush-ka

Definisjon av babushka:

1.
A woman's headscarf folded into a triangle and tied under the chin
Worn by Russian peasant women

Synonym av babushka:

noun headscarf

Siste orddelinger av dette språket