Orddeling av baccalaureate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baccalaureate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bac-calau-re-ate

Definisjon av baccalaureate:

1.
A farewell sermon to a graduating class at their commencement ceremonies
2.
An academic degree conferred on someone who has successfully completed undergraduate studies

Synonym av baccalaureate:

noun sermon, discourse, preaching
nounbachelor's degree, academic degree, degree

Siste orddelinger av dette språket