Orddeling av bacchanal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacchanal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bac-cha-nal

Synonym av bacchanal:

adj bacchanalian, bacchic, carousing, orgiastic, intoxicated, drunk, inebriated
noundrunken reveler, drunken reveller, bacchant, drinker, imbiber, toper, juicer
noun bacchant, fan, buff, devotee, lover
noun orgy, debauch, debauchery, saturnalia, riot, bacchanalia, drunken revelry, revel, revelry

Siste orddelinger av dette språket