Orddeling av bacchanalia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacchanalia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bac-cha-na-lia

Synonym av bacchanalia:

noun Dionysia, Bacchanalia, festival, fete
noun orgy, debauch, debauchery, saturnalia, riot, bacchanal, drunken revelry, revel, revelry

Siste orddelinger av dette språket