Orddeling av bachelorhood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bachelorhood? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bach-e-lor-hood

Definisjon av bachelorhood:

1.
The time of a man's life prior to marriage
2.
The state of being an unmarried man

Synonym av bachelorhood:

nountime of life
nounmarital status

Siste orddelinger av dette språket