Orddeling av back-pedal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet back-pedal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

back-ped-al

Siste orddelinger av dette språket