Orddeling av backstop

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet backstop? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

back-stop

Definisjon av backstop:

1.
(baseball) the person who plays the position of catcher
2.
(baseball) a fence or screen (as behind home plate) to prevent the ball from traveling out of the playing field
3.
A precaution in case of an emergency
He acted as a backstop in case anything went wrong
4.
Act as a backstop

Synonym av backstop:

noun fence, fencing
verb play

Siste orddelinger av dette språket